Informatie & geschiedenis

In de artikelen en boekjes op deze pagina is informatie te vinden over de leefgemeenschappen en werkprojecten van Stichting Woon- en Werkgemeenschap ‘t Heihuis en Stichting STRADA.

Boeken

De werkelijkheid van de ander

De in dit boek beschreven inzichten vinden hun wortels in het leven van de auteur en de mensen met wie zij leeft en werkt. Samenhang en intuïtie zijn leidende begrippen. Het is geschreven voor opvoeders en hulpverleners, die vinden dat de kwaliteit van opvoeden, hulpverlenen en samenleven te wensen over laat; die recht durven en willen doen aan de onbewuste invloeden op het menselijk handelen.

Uitgeverij H. Nelissen – Baarn (1989)

Goede ouders bestaan niet

In “Goede ouders bestaan niet” wordt naar een structurele oorzaak gezocht voor het feit dat veel kinderen reeds op jonge leeftijd psychische schade oplopen in het gezin waarbinnen ze opgroeien. De vaak heftige afhankelijkheidsgevoelens die ouders beleven aan het bestaan van hun kind(eren) is één van de belangrijkste onderdrukkende invloeden op de ontwikkeling van het kind. De groei naar autonomie, eigen aan het grootworden van kinderen, doet een appél op de autonomie van de ouder.Het boek is een ‘compositie’ van ervaringen en reflecties over de afhankelijkheidsrelatie van ouder en kind.

Uitgeverij H. Nelissen – Baarn (1991)

Niets gaat ooit verloren

“Op mijn dagelijkse wandeling op de Scilly’s word ik, behalve door een flinke zeewind, omhuld door de inzichten van Bruno Bettelheim. Hij is het die mij in zijn boek ‘Het verlichte hart’ tot in mijn ziel heeft overtuigd van de noodzaak innerlijke beslissingen te nemen over situaties waarbij men betrokken is”. In de vorm van columns overdenkt Anneke Heeremans op een persoonlijke en directe wijze de ontwikkelingen in de jeugdhulpverlening.

STRADA – Deventer (1993)

 

De kunst van het delen

In De kunst van het delen beschrijft Anneke Heeremans op geheel eigen wijze wat geld en macht kan doen met de mens. Reflecties, ervaringen en feiten kruisen elkaar. Momenten van hoop en machteloosheid wisselen elkaar af. In de beweging komen gevoel en ratio, individu en gemeenschap, natuur en maakbaarheid samen. De kunst van het delen is een persoonlijk document over democratisering en marktwerking.

 

Stichting ‘t Heihuis – Heerde (2011)