Bijdrage aanvragen

Individuele aanvraag

Om voor een individuele uitkering uit het Heihuis Fonds in aanmerking te komen, gelden de volgende richtlijnen*:

  • De aanvrager is woonachtig in de gemeente Heerde of heeft als voormalig bewoner van of deelnemer aan één van de projecten van Stichting Woon – en Werkgemeenschap ’t Heihuis in de gemeente Heerde en omstreken gewoond, of valt naar de mening van de Stichting onder de doelgroep van ’t Heihuis
  • De vraag heeft betrekking op aanvrager zelf, het gezin van de aanvrager of één van de gezinsleden van de aanvrager
  • De aanvrager heeft een vraagstelling op het gebied van (persoonlijke) ontwikkeling, gerelateerd aan een concreet plan
  • Aanvrager beschikt over onvoldoende financiële middelen om genoemd plan zelfstandig te realiseren
  • De aanvragen worden beoordeeld in de bestuursvergadering. Deze vindt elk kwartaal plaats.

Projectaanvraag

Om voor een project uitkering in aanmerking te komen dient te aanvraag te voldoen aan de volgende criteria*:

  • Het project, de activiteit of vereniging is gevestigd in Veessen of omgeving
  • Het betreft een maatschappelijke activiteit ten gunste van de inwoners van de dorpsgemeenschap
  • De bijdrage van ’t Heihuis Fonds draagt bij aan de continuïteit van het project, de vereniging of activiteit
  • Bij een nieuw maatschappelijk initiatief dient een projectplan overlegd te worden
  • De aanvragen worden beoordeeld in de bestuursvergadering. Deze vindt elk kwartaal plaats.

* Aan de genoemde richtlijnen en criteria kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanvraagformulier

Gegevens aanvrager

 

Individuele aanvraag

 

Project aanvraag