Heihuis Fonds

Ondersteunt nieuwe of bestaande maatschappelijke initiatieven in Veessen, Heerde en omstreken en biedt ontwikkelingsmogelijkheden voor (pleeg)kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en gezinnen

Educatieborden

Stichting De Beweegplekke te Veessen

inrichting speelkamer

Gezinshuis Schitter te Veessen

Aanschaf muziekinstrumenten

Muziekvereniging VIVO te Veessen

Aanschaf materieel

Stichting Havenbeheer Veessen

Inrichting

MFC Vorchten

Individuele ontwikkeling

Stichting Heihuis Fonds ondersteunt (pleeg)kinderen, jongeren en volwassenen die als gevolg van problematische omstandigheden en/of het ontbreken van een ondersteunend netwerk niet beschikken over voldoende financiële middelen om toegang te kunnen krijgen tot de voor hun ontwikkeling benodigde voorzieningen.

Verenigingen en projecten

Stichting Heihuis Fonds ondersteunt verenigingen en activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen in Veessen en omstreken, zodat de inwoners gebruik kunnen (blijven) maken van voorzieningen in hun directe leefomgeving. Ook wil de Stichting nieuwe maatschappelijke initiatieven in deze omgeving (mede) mogelijk maken.

Samenwonen en werken

Stichting Woon- en Werkgemeenschap ’t Heihuis heeft vanaf 1980 verschillende leefgemeenschappen gerealiseerd in Heerde en Veessen. Hier woonden minder draagkrachtige volwassenen en kinderen samen met draagkrachtige volwassenen. Stichting Heihuis Fonds wil de kennis en ervaring betreffende het opzetten en begeleiden van woon-en werkgemeenschappen behouden en toegankelijk maken voor derden.